Ophogen van huidige beschoeiing

Veel woningen worden opgeleverd met een talud naar het water , waar dan aan de waterkant een lage beschoeiing staat. Om de tuin te vergroten wordt er vaak gekozen om […]