Projecten

Onze projecten

Recent uitgevoerde werkzaamheden

Om de grond bij het water op te vangen kan dit dus in verschillende mogelijkheden.

Beschoeiing

Een beschoeiing biedt veel voordelen voor uw tuin. Een beschoeiing zorgt voor een versteviging van de waterkant bij sloten, meren en vijvers. Daarnaast is een beschoeiing een mooie afrastering van […]

Steigers

Een aanlegsteiger aan de waterkant biedt de uitkomst om uw boot op aan te meren. Bij Gemarc B.V. zijn we expert in het maken van aanlegsteigers. Vakmanschap is belangrijk bij […]

Vlonders

Een vlonder kan op verschillende plaatsen in de tuin voorkomen. Zo fungeert een vlonder vaak bij een waterkant als aanlegplaats voor boten of als terras. In de vorm van een […]

Damwand

Een damwand komt op verschillende manieren voor. Zo kan een damwand dienen als oeverbescherming langs het water, als kademuur langs een haven of als onderdeel van een dijk. Damwanden worden […]

Diverse

Het stalen frame van deze nieuwe brug hebben we bekleed met hard houten brugdekdelen.

Ophogen van huidige beschoeiing

Veel woningen worden opgeleverd met een talud naar het water , waar dan aan de waterkant een lage beschoeiing staat. Om de tuin te vergroten wordt er vaak gekozen om […]

Contact