Ophogen van huidige beschoeiing

Veel woningen worden opgeleverd met een talud naar het water , waar dan aan de waterkant een lage beschoeiing staat.
Om de tuin te vergroten wordt er vaak gekozen om de beschoeiing op te hogen.

Hier hebben wij tussen de palen van de bestaande palen nieuwe hard houten palen geplaatst.
Met daar bovenop de schottenbeschoeiing.
Hierbij hebben we een dubbele gording gebruikt met in de onderste de verankering om de stabiliteit te waarborgen.

 

No Projects in the diving taxonomy!

Contact