Vervangen damwand

De tuin was aan de waterkant een grote wildernis omdat de eigenaren er niet goed bij konden komen.
Wij hebben eerst alle struiken en onkruid verwijderd. Er zijn pontons in het water gelegd , zodat we er met de kraan goed bij konden.
Nadat alle bomen en oude bielzen verwijderd waren zijn we aan de opbouw begonnen.
We hebben op 2 niveaus de damwand aangebracht.
Het onderste niveau hebben we  aangevuld met antraciet grid. Het 2de niveau is her straat.

Contact