Beschoeiing met een extra lagere anker gording

Hier hebben we een wat hogere beschoeiing geplaatst bestaande uit palen 70x70mm en tegen de palen zijn hard houten schotten geplaatst van ca. 1m boven water.
Bij deze hogere variant hebben we een extra anker gording aangebracht, deze komt meestal ca. 500mm lager en hieraan worden de trekankers bevestigd.

Een trekanker dient ervoor dat de beschoeiing de druk van de grond kan weerstaan.

 

 

Contact